.
catalaespanolenglish
 
MENÚ
 
 
L'empresa

Serveis

Tarifes

Contacti'ns

Barcelona
 
C/ Santa Isabel, 1 local
08840 - VILADECANS Barcelona
Telf.: 93-647-53-55
Fax: 93-647-53-28
reservasarrobaautofuler.com
Autofuler, empresa lider en el servei de lloguer de vehicles amb xofer (limo-taxi), situada a Barcelona, li proposa un nou concepte de transport professional, empresarial o particular, oferint-li un servei totalment personalitzat, ademés d'uns vehicles de luxe perfectament equipats, i uns xofers-guia multilíngües.
El món dels negocis exigeix cada dia desplacaments més rapids, i amb plenes garanties. Pero sobretot una major optimització del temps.
En ocasions la propia dinamica professional i empresarial fa incompatible la utilització del propi vehicle, ja sigui per qüestió d'imatge, comoditat o perque durant o després d'una intensa jornada laboral no ve de gust, una cosa tan quotidiana com és conduir.

Conscients de la necessitat de cobrir una, cada vegada major, demanda d'un ampli sector del món empresarial, Autofuler es dirigeix a tot professional, empresa, o particular, amb necessitats esporadiques o continues d'un transport personalitzat.

© 2005 Fuler Services, s.l. All rights reserved. CIF:B-63495071